Etikai Kódex

ETIKAI KÓDEX

 

 1. Alapelvek

 Az Etikai Kódexet az Ikarus BSE labdarúgó szakosztály szakmai vezetése hozta létre.

Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogi forrás. Védi mindazokat, akik a Ikarus BSE labdarúgó szakosztály céljainak megvalósítására mások jogait tiszteletben tartva törekednek. Továbbá korlátozza mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.

 

Az Etikai Kódex kiterjed

 • azokra a személyekre, akik az Ikarus BSE labdarúgó szakosztályával sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók hozzátartozóira és alkalmazottaira,
 • területileg kiterjed az IKARUS BSE sporttelepére, és az Ikarus BSE labdarúgó szakosztály által szervezett programok helyszínére és a különböző helyszínek közötti közlekedő útvonalakra,
 • időben kiterjed az etikai kódex kihirdetésének napjától, annak módosításáig, vagy visszavonásáig.

 

 1. Elveink, értékeink

Futball szakmai elvek

 • a futball és a játék szeretetének kialakítása a gyerekekben,
 • játékosok minél magasabb színvonalú képzése
 • egyéni fejlődés biztosítása,
 • a szakmaiság magas színvonalú megtartása.

Nevelési elvek

 • alázat,
 • összetartozás,
 • fegyelmezettség,
 • mások tisztelete és elfogadása,
 • az IKARUS BSE hagyományainak és értékeinek tisztelete és megőrzése,
 • felelősségtudatra nevelés
 • győzni akarás,
 • céltudatosság

 

Futball szakmai értékek

 • a saját felnőtt csapatunkba került játékosaink száma,
 • az első osztályú csapatokhoz került játékosaink száma,
 • a korosztályos bajnokcsapataink és játékosaink száma,
 • a kiemelkedő tehetséggel bíró játékosaink száma, akik a „Talent” programunkban szerepelnek.

Nevelési értékek

 • a képzési rendszer a futball filozófia és a játékstílus megtanítása, megőrzése és átörökítése a jövőnek,
 • az „Élen a sportban, élen a tanulásban” elvének megfelelő szemléletmód kialakítása,
 • az élni és élni hagyni elv kialakítása,
 • gyerek centrikus gondolkodásmód kialakítása, szülőkkel való együttműködés a nevelés érdekében.

 

 1. Terveink, céljaink

Nevelési tervek

 • iskolai sportosztály biztosítása,
 • a játékosok szellemi tevékenységének támogatása megfelelő környezet kialakításával,

Nevelési célok

 • olyan labdarúgó tanulók nevelése, akik a futball mellet az iskola elvégzésével a klub és a társadalom számára hasznos tagjaivá tudnak válni,
 • a játékosok felkészítése az aktív sportolás melletti életre,
 • a játékosok saját képességeinek kontrollálása, megismerése, (képesség, alkalmasság)
 1. Igényeink, elvárásaink

Mit várunk el a szülőktől?

 • Bizalmat a szakmaiságunk és a munkánk iránti elhivatottságunk felé,
 • Együttműködést klubunkkal, akadémiánkkal,
 • Bíztatást, lelkes támogatást programjaink, rendezvényeink, elképzeléseink irányában,
 • Türelem hosszú távú terveink megvalósításához.

 

Mit várunk el játékosainktól?

 • Feltétlen bizalmat a szakmai felkészültségünk irányában.
 • Alázatot a futball és a futball igényeinek megfelelő tevékenységek iránt.
 • Szenvedély a játék szeretete iránt.
 • Elhivatottság és kötelességtudat.
 • Magas fokú szorgalom.
 • Szándék és akarat a fejlődésre.
 • Feltétlen győzni akarás.

Mit várunk el az alkalmazottaktól?

 • Lojalitást a klub elveihez.
 • Alázatot a munkavégzésben.
 • Pontos és igényes munkavégzés.
 • A legfontosabb, hogy mit tehetünk a probléma megoldására, és nem az, hogy mit nem.
 • Legyen felkészült és tettre kész!
 • Példaértékű életről alkotott felfogás és életvitel.
 • Önfejlesztés és folyamatos szakmai megújulás iránti igény.

 

 1. Kultúránk és Hitvallásunk

 Erős „lokalpatriotizmus” jellemzi a klubot, Budapest XVI. kerület és a környező agglomeráció megfelelő stabilitást ad, amelyet mi nevelési, oktatási, képzési munkánkkal igyekszünk meghálálni.

Elvárjuk szurkolóinktól a teljes bizalmat munkánk és szellemiségünk felé. Bárhol járnak, képviseljék a klubot és a klub érdekeit.

Megígérjük, hogy mindig a klub érdekeit tartjuk szem előtt és a játékosainkat a lehető legjobb teljesítményre sarkalljuk.

 
Budapest, 2020.09.01.

 

Készítette:

 

Svantner István, ügyvezető elnök (IKARUS BSE)

Gyurkovics László, labdarúgó szakosztály-vezető (IKARUS BSE)

Balogh László, szekcióvezető (IKARUS BSE)

Bognár Kornél, szekcióvezető (IKARUS BSE)