Félévi értékelés- felső szekció

Félévi értékelés- felső szekció

U-13-14-15

Ezeknél a korosztályoknál fő célkitűzésünk a játékérettség kialakítása, a technikai alapok oktatása, a játékelemek oktatása és alkalmazása és a mérkőzés tapasztalatok gyűjtése volt. A foglalkozások jellemzői voltak, hogy szinte mindent labdával, nyomás alatt, játékokon keresztül tanultak a játékosok. A technikai képzésben a komplex technika illetve a speciális technikák, mint fejelés, kapáslövés, levegőből érkező labdák játéka volt a fő feladat. A képességfejlesztésben a mozgáskoordináció, a gyorsaság, az agilitás, a dinamikus egyensúly fejlesztése volt jellemző a foglalkozások adott blokkjaira. A mentális felkészítés terén nagy hangsúlyt kapott a képzésben a belső motiváció erősítése, a tudásalapú önbizalom fejlesztése, a koncentráció fejlesztése, a kognitív feladatok magas szintű végrehajtása, a csapathoz tartozás erősítése.
 
U-16-17-19
Ezekben a korosztályokban a fizikai felkészítés és a támadó illetve védekező stratégiák nagyobb hangsúllyal jelentkeznek az edzéseken és a mérkőzéseken. Kezd kialakulni a játékos egyéni stílusa. A játék tudást egyre jobban érvényesítik a játékosok a mérkőzéseken. A tehetségek kibontakoztatására maximálisan odafigyelnek az edző kollégák. Szervezett a csapatjáték, amely sok gyakorlás után szép stílusjegyekkel párosul.A játékelemek és az abból adódó játékhelyzetek megoldásai vannak fókuszban a foglalkozásokon. A mentális-lelki tényezők közül az ego- csapatérdek közötti ellentét feloldása nehéz feladat a kollégák számára ezekben a korosztályokban. Erősítjük az egyesületi identitást, a helyes életmód kialakítását, a helyes erkölcsi normákat.Az önkritika, a konfliktuskezelés még nem megy mindig hatékonyan s ugyanilyen nehéz a sport és a tanulmányok összeegyeztetése is.

Balogh László Barna